Obiegi dokumentów:

 • zakładanie spraw
 • załączanie dokumentów wygenerowanych w SPDP do sprawy
 • wydawanie dokumentów z poziomu obiegu dokumentów
 • dodawanie numeru sprawy do dokumentów w SPDP
 • lokalizacja spraw według adresu lub numeru działki
 • integracja z e-usługami

Systemy finansowo-księgowe:

 • prezentacja na mapie lokalizacji podatnika
 • prezentacja na mapie lokalizacji działki grupy działek
 • prezentacja na mapie danych podatkowych w podziale np. na obręby

Mienie komunalne:

 • prezentacja na mapie lokalizacji działek
 • prezentacja na mapie lokalizacji działek po zastosowaniu dowolnych filtrów

Portale obsługi mieszkańca:

 • dodawanie mapy do obecnych paneli mieszkańca
 • integracja e-usług

E-PUAP:

 • logowanie za pomocą profilu zaufanego epuap
 • poświadczanie dokumentów profilem zaufanym epuap

Powiatowe bazy geodezyjne:

 • integracja bazy danych EGiB
 • serwisy do przekazywania danych z gminy do powiatu