<<< Powrót na stronę Produkty

region

Generuj wypis z ustaleniami tylko dla konkretnej działki

kalendarz

Odczytuj automatycznie wielkość opłaty za dokument

trasa

Twórz jeden wypis dla działki leżącej w wielu MPZP

Funkcjonalności aplikacji:


automatyczne generowanie dokumentu wypisu z MPZP lub STUDIUM;

generowanie dokumentu jednocześnie dla kilku działek ewidencyjnych w formie edytowalnej lub PDF;

generowanie wypisu z informacjami ogólnymi oraz informacjami szczegółowymi dotyczącymi wyłącznie wybranych działek;

tworzenie poglądowego, skróconego wypisu składającego się tylko z informacji szczegółowych;

możliwość generowania wypisu oraz wyrysu jednocześnie w jednym panelu.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej