<<< Powrót na stronę Produkty

region

Generuj wyrys w mniej niż 2 minuty

kalendarz

Zmieniaj kolory i grubości obrysu działki

trasa

Odczytuj automatycznie wielkość opłaty za dokument

Funkcjonalności aplikacji:


szybkie wyszukiwanie oraz odczytywanie podstawowych informacji o działce (%/m2);

generowanie dokumentu wyrysu z uchwalonego rysunku MPZP lub STUDIUM wraz z dołączoną oryginalną legendą;

generowanie dokumentu jednocześnie dla kilku działek ewidencyjnych;

automatyczne generowanie wyrysu w formacie A4 i A3 w pionie i poziomie;

generowanie oddzielnych wyrysów w przypadku działki leżącej na kilku MPZP;

automatyczne generowanie wyrysu w formacie A4 i A3 w pionie i poziomie;

automatyczne odczytywanie naliczonej opłaty po wygenerowaniu dokumentu z uwzględnieniem liczby stron i formatu.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej