<<< Powrót na stronę Produkty

region

Generuj zaświadczenie z ustaleniami tylko dla konkretnej działki

kalendarz

Odczytuj automatycznie wielkość opłaty za dokument

trasa

Twórz dokument z informacją z wielu warstw jednocześnie

Funkcjonalności aplikacji:


szybkie wyszukiwanie oraz odczytywanie podstawowych informacji o działce (%/m2);

automatyczne generowanie dokumentu zaświadczenia z MPZP lub STUDIUM;

generowanie dokumentu jednocześnie dla kilku działek ewidencyjnych;

automatyczne odczytywanie naliczonej opłaty po wygenerowaniu dokumentu z uwzględnieniem liczby stron;

możliwość dołączenia informacji o wydanych decyzjach z POLA GP DECYZJE WZ i ULICP;

automatyczne generowanie zaświadczenia w formie edytowalnej lub PDF;

generowanie zaświadczenia z informacją o obszarach przeznaczonych pod rewitalizację, przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej