Aktualności

OPRACOWANIE PROJEKTU KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO REWITALIZACJI DLA MIASTA DEBRZNO

Firma GIAP zakończyła niedawno pracę nad projektem koncepcji rewitalizacji obszarów zdegradowanych dla miasta i gminy Debrzno. Projekt obejmował 12 obszarów. Czytaj więcej....
Seminarium GIS w Katowicach

W czwartek 8 grudnia 2016 r. w Qubus Hotel Prestige w Katowicach odbyło się Seminarium "GIS - środowisko pracy w nowoczesnym urzędzie" zorganizowane przez Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych. Ważne kwestie związane z GISem omówione zostały przez przedstawicieli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki. Czytaj więcej....
Rozpoczęcie współpracy z Miastem Częstochowa

Miasto Częstochowa zaczęło właśnie publikować swoje dane przestrzenne dla mieszkańców oraz inwestorów na ogólnopolskim portalu mapowym www.mapa.inspire-hub.pl! Urząd, oprócz udostępniania swoich zasobów, zdecydował się również na wdrożenie oprogramowania POLA GP - Moduł Planowania Przestrzennego. Czytaj więcej....

Studium przypadku - Częstochowa
Produkty

Zapoznaj się z naszymi aplikacjami
wykorzystywanymi w codziennej pracy
przez urzędnikówna
terenie całego kraju.

Więcej

Szkolenia

Podstawy GIS
Zmiany prawne i wymogi w planowaniu przestrzennym
Wykorzystanie QGIS w planowaniu przestrzennym
QGIS w administracji

Więcej

Rozwiązania dla Biznesu

Szkolenia
Analizy potencjału rynku
Analizy ekspansji
Produkty wsparcia sprzedaży

Więcej