Rewitalizacja

Propozycja rozwiązania dla
obszarów przeznaczonych do rewitalizacji
Pomoc przy odzyskiwaniu obszarów zdegradowanych
Współpraca na każdym etapie projektu z gminą

Więcej

Szkolenia

Podstawy GIS
Zmiany prawne i wymogi w planowaniu przestrzennym
Wykorzystanie QGIS w planowaniu przestrzennym
QGIS w administracji

Więcej

Rozwiązania dla Biznesu

Szkolenia
Analizy potencjału rynku
Analizy ekspansji
Produkty wsparcia sprzedaży

Więcej