<<< Powrót na stronę Produkty

region

Generuj dokumenty na określoną datę wstecz

kalendarz

Analizuj archiwalne dokumenty planistyczne

trasa

Pokazuj zmiany w planach miejscowych

Funkcjonalności aplikacji:


przedstawienie rejestrów z uwzględnieniem okresu ich obowiązywania;

pełna kalibracja i wektoryzacja archiwalnych danych planistycznych wraz z uzupełnieniem tabeli atrybutów;

wyświetlanie danych na zadaną datę w odniesieniu do działek ewidencyjnych;

generowanie dokumentów wyrysu, wypisu oraz zaświadczeń zgodnie ze stanem zagospodarowania na określoną datę;

tworzenie statystyk dla obowiązującego oraz archiwalnego zagospodarowania przestrzennego gminy;

wyświetlanie zmian dla wybranych treści tematycznych.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej