Firma GIAP jest niewątpliwie liderem w dziedzinie oprogramowania GIS do obsługi urzędu. System SPDP oferuje zaawansowane środowisko pracy, jednocześnie przejrzyste i wyjątkowo funkcjonalne. System jest elastyczny, z łatwością adaptuje zmieniające się przepisy krajowe i międzynarodowe, a firma GIAP dokłada wszelkich starań, aby każdy element był dostosowany do potrzeb użytkownika. Dzięki temu zadowolenie z codziennej pracy jest bardzo duże, a nasza współpraca przebiegała i przebiega na najwyższym poziomie. Niewielkie koszty wdrożenia, w porównaniu do ogromnej funkcjonalności sprawiają, że system SPDP może być wdrożony zarówno w małej gminie, jak również w dużym mieście.

Kierownik Referatu SIP Urzędu Miasta Bolesławiec, Monika Rutyna

Wdrożenie przez firmę GIAP sp. z o.o. oprogramowania SPDP, poprzedzone cyfryzacją dokumentów planistycznych, to bez wątpienia przykład profesjonalnej, stojącej na wysokim poziomie, dobrze wykonanej pracy na rzecz naszego Urzędu i  mieszkańców Kwidzyna. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że decyzja o nawiązaniu współpracy z firmą, to był strzał w  dziesiątkę. Otrzymaliśmy produkt, który służy przede wszystkim zwykłym jego użytkownikom, mieszkańcom miasta, którzy bez zbędnych problemów, w sposób wygodny dla siebie, korzystając z przeglądarki internetowej, mogą dowiedzieć się jakie przeznaczenie w planie miejscowym, czy studium ma konkretna działka budowlana. Pracownicy Urzędu mogą zaś w  prosty sposób, w  krótkim czasie, wygenerować wypisy, bądź zaświadczenia z dokumentów planistycznych, czy też przeprowadzić poszerzone konsultacje społeczne nad projektami planów miejscowych. Na koniec nie sposób nie pochwalić pracowników firmy, którzy zapewniają nam asystę przy funkcjonowaniu platformy, dzięki którym współpraca przebiega płynnie i bezproblemowo. Czego życzymy przyszłym klientom GIAP sp. z o.o.

Architekt Miasta Kwidzyn, Mirosław Góralski

Użytkowane przez nas narzędzie POLA GP – Moduł MPZP i STUDIUM wypis, wyrys, zaświadczenie, znacząco usprawniło pracę Wydziału. Możliwość przeprowadzania szybkiej analizy ustaleń planu i studium przyspieszyło obsługę petenta. Bardzo przydatna okazała się opcja „szybki wydruk widoku mapy”, możliwa do ustawienia w różnych skalach.
Narzędzie POLA PLUS – Moduł Oś Czasu niezwykle usprawniło pracę w zakresie ustalenia przeznaczeń nieruchomości w obowiązującym planie miejscowym oraz w planie, który obowiązywał bezpośrednio przed wejściem w życie ustaleń aktualnie obowiązującego planu. Porównanie obu przeznaczeń planistycznych (tj. obowiązującego i poprzednio obowiązującego) ma kluczowe znaczenie w procesie analizy wpływu uchwalenia lub zmiany planu miejscowego na wzrost wartości nieruchomości. Możliwość ustawienia konkretnej daty na osi czasu, ustalenie jaki plan obowiązywał przed wejściem w życie aktualnie obowiązującego planu oraz sprawdzenia przeznaczenia nieruchomości w obu planach znacznie skróciło oraz niezwykle udogodniło dokonywanie analiz aktów notarialnych pod kątem zasadności roszczeń z tytułu „opłaty planistycznej”.
Platforma INSPIRE-HUB stała się przydatnym narzędziem dla mieszkańców chcących zapoznać się z ustaleniami miejscowego planu odnośnie ich nieruchomości oraz dla projektantów i geodetów, dzięki możliwości pobierania danych wektorowych dokumentów planistycznych.

Inspektor Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędu Miejskiego w Zawierciu,
Edyta Niedźwiedzka

ZAUFALI NAM