<<< Powrót na stronę Produkty

region

Monitoruj stan obiektów wrażliwych na zmiany

kalendarz

Zwiększaj poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców

trasa

Prognozuj wystąpienie zagrożeń na terenie gminy

Funkcjonalności aplikacji:


prowadzenie ewidencji wodowskazów, stanów nabrzeży oraz obiektów objętych zagrożeniami;

tworzenie stref oddziaływań od dowolnego punktu zagrożenia;

generowanie raportów o stanie rzek w wybranym przedziale czasowym;

sporządzanie analiz przestrzennych m.in. w oparciu o liczbę mieszkańców oraz ilość budynków na terenach zagrożonych;

wsparcie prognozowania zasięgów powodzi z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu (NMT);

odczytywanie dodatkowych informacji pochodzących z baz ISOK, KZGW i CBDG.

Możliwość integracji

Z pełną gamą modułów SPDP czyli Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych

Możliwość udostępniania danych na portalu mapowym INSPIREHUB – mapa.inspire-hub.pl


E-usługi

Pozyskanie informacji o zagospodarowaniu działki, tj. planie miejscowym, zabytkach, infrastrukturze turystycznej i wielu innych

Pozyskanie informacji o przebiegu i numeracji dróg gminnych

Pozyskanie informacji o zimowym utrzymaniu dróg

Usługa pobrania WMS i WFS

I wiele innych...


Podstawa prawna

Dyrektywa INSPIRE i Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej