Seminarium GIS - środowisko pracy w nowoczesnym urzędzie

Seminarium GIS - środowisko pracy w nowoczesnym urzędzie

W czwartek 8 grudnia 2016 r. w Qubus Hotel Prestige w Katowicach odbyło się Seminarium "GIS - środowisko pracy w nowoczesnym urzędzie" zorganizowane przez Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych.

Ważne kwestie związane z GISem omówione zostały przez przedstawicieli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Infosoftware Polska, PS Info, Asus Polska, Softres oraz GIAP. Konferencja dedykowana była dla pracowników administracji publicznej na szczeblu gminnym.

Program spotkania był zróżnicowany - Uczestnicy mogli dowiedzieć się o historii, podstawie prawnej oraz obowiązkach jakie nakłada na gminę Dyrektywa INSPIRE oraz Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. W następnej części seminarium poruszono tematy cyfryzacji zasobów gminnych i zalet jakie przynosi ona JST nie tylko w dziedzinie planowaniu przestrzennym, ale również zarządzaniu mieniem komunalnym.

Duża część spotkania poświęcona została partycypacji społecznej związanej z procedurami sporządzania nowych dokumentów planistycznych, rewitalizacji obszarów zdegradowanych i rozwojowi społeczeństwa informatycznego, któremu służyć ma upowszechnienie e-usług.

Nie pominięto tak ważnego tematu, który przewija się w ostatnim czasie jakim są środki unijne i możliwości ich pozyskania oraz ciekawostki sprzętowe takie jak mobilne i stacjonarne stacje robocze dla edukacji oraz administracji publicznej.

Po wystąpieniach toczona była żywa dyskusja pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi, sprzyjająca wymianie doświadczenia i informacji. Każda osoba po spotkaniu otrzymała certyfikat uczestnictwa.