System Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Bełchatów!

System Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Bełchatów!

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, że wraz z początkiem roku 2022 wdrożyliśmy System Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Bełchatów. Dostarczyliśmy Nasze dedykowane aplikacje, które ułatwiły pracę w urzędzie. Dzięki dostępu do portalu mapowego https://mapa.inspire-hub.pl/#/belchatow mieszkańcy mogą w dowolnym momencie zweryfikować m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na konkretnie wybranej działce. Jest to duże ułatwienie nie tylko dla mieszkańców, ale także dla pracowników urzędu, inwestorów oraz dla wykonawców.

Przedstawiamy krótką wypowiedź pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Bełchatów, którzy na co dzień pracują z naszymi produktami.

„Oprogramowanie GIS, dostarczone przez firmę GIAP Sp. z o.o., zostało zainstalowane w Urzędzie Miasta Bełchatowa w ramach cyfryzacji dokumentów planistycznych. Aplikacja umożliwia sprawne wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, zarządzanie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz prowadzenie Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Szereg intuicyjnych narzędzi oprogramowania firmy GIAP ułatwia i skraca czas pozyskania informacji o przeznaczeniu wynikającym z MPZP. Wdrożenie oprogramowania przyniosło szereg korzyści w tym oszczędności wynikające z poprawy efektywności pracy Urzędu oraz zmniejszyło czas oczekiwania na załatwienie sprawy w zakresie obsługi mieszkańców i inwestorów. Dziękujemy za współpracę i pozdrawiamy WGG Urzędu Miasta Bełchatowa”