Rozpoczęcie współpracy z Miastem Częstochowa

Rozpoczęcie współpracy z Miastem Częstochowa

Miasto Częstochowa zaczęło właśnie publikować swoje dane przestrzenne dla mieszkańców oraz inwestorów na ogólnopolskim portalu mapowym www.mapa.inspire-hub.pl!

Urząd, oprócz udostępniania swoich zasobów, zdecydował się również na wdrożenie oprogramowania POLA GP - Moduł Planowania Przestrzennego.

Wdrożenie usługi polegało na cyfryzacji wszystkich dokumentów planistycznych, od tych nieobowiązujących z lat 70. do najnowszych. Następnie zainstalowana została aplikacja desktopowa pozwalająca na automatyzację generowania dokumentów takich jak: wypis, wyrys i zaświadczenie z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Urząd zyskał również narzędzia do przygotowywania zestawień statystycznych.

Wdrożona aplikacja do zarządzania modułem planistyczny pozwoli zdecydowanie usprawnić obsługę mieszkańca w Urzędzie Miasta Częstochowa.

http://mapa.inspire-hub.pl/#/czestochowa