Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica

Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica

W dniu wczorajszym miało miejsce podpisanie umowy na realizację przetargu "Nowoczesny e-urząd w Gminie Oleśnica: Zakup sprzętu IT, Rozbudowa Portalu Mieszkańca, Uruchomienie aplikacji pulpit zarządczy samorządowca, Modernizacja systemów dziedzinowych, System Informacji Przestrzennej, Uruchomienie i integracja e-Usług na jednej platformie, Przeprowadzenie otwartego szkolenia z obsługi e-Usług); Modernizacja strony www, wraz z modernizacją BIP i integracją" w ramach udzielonego zamówienia publicznego dla Nefeni.
GIAP w roli Podwykonawcy, w niniejszym postępowaniu dostarczy Zintegrowany System Informacji Przestrzennej dla Gmina Oleśnica, w skład którego wchodzić będą m.in.:
- dedykowane narzędzia GIS dla Pracowników Urzędu,
- dedykowany system GIS do zarządzania gminnym pasem drogowym wraz z usługą fotorejestracji dróg gminnych,
- dedykowany moduł GIS do zarządzania oświetleniem ulicznym wraz z usługą inwentaryzacji terenowej oświetlenia komunalnego,
- dedykowany moduł GIS do zarządzania bazą mienia komunalnego,
- e-usługi.
Łączna wartość udzielonego kontraktu wynosi 2 201 933,70 zł brutto.