Miejsce I dla Gminy Nowosolna

Miejsce I dla Gminy Nowosolna

W dniu wczorajszym odwiedziliśmy naszego Klienta - Gmina Nowosolna i oficjalnie wręczyliśmy na ręce Pana Wójta i Pracowników Urzędu statuetkę za zajęcie 1 miejsca w naszym plebiscycie Liderzy Dostępności Danych Przestrzennych Inspire 2021 w kategorii Zaangażowani Mieszkańcy.
 
Portal mapowy Gminy Nowosolna w roku 2021 osiągnął rekordową ilość wejść, w odniesieniu do liczby mieszkańców gminy z liczbą odwiedzin przekraczającą liczbę mieszkańców gminy o ponad 168%.
 
Gratulujemy Gmina Nowosolna i trzymamy kciuki w kolejnych latach.