GIEŁDA MIEJSKICH TECHNOLOGII

GIEŁDA MIEJSKICH TECHNOLOGII

Produkty GIAP dostępne online na Giełdzie Miejskich Technologii w kategorii informacja przestrzenna, komunikacja z mieszkańcami, zarządzanie zgłoszeniami.

Ważne informacje:

> Platforma cyfrowego rozwoju powstała z inicjatywy Polskiego Funduszu Rozwoju i jest dedykowana dla administracji publicznej, prezentując w jednym miejscu katalog produktów, dostawców systemów IT.
> W ramach projektu, gminy mogą uzyskać dofinansowanie grantowe do 50 tys. zł brutto na testowanie wybranego produktu z katalogu na okres od 6 do 12 miesięcy. Pierwszy nabór grantowy rusza już 17 października 2022.

Na platformie widnieje już nasz portal mapowy do udostępniania informacji przestrzennej – mapa.inspire-hub.pl (oferta: https://gieldamiejskichtechnologii.pl/katalog-produktow/portal-mapowy-mapainspire-hubpl). Portal zapewnia dodatkowo usługę eZgłoszenia w formie responsywnej, która umożliwia obsługę usterek zgłoszonych przez Mieszkańca w terenie, jak i prowadzenie poszerzonych konsultacji społecznych z poziomu mapy.
W kolejnych dniach zostaną opublikowane inne produkty GIAP, a w tym moduł do zarządzania infrastrukturą oświetleniową – LATARNIK PRO, który zapewnia szereg narzędzi wykorzystujących mapę oraz wspomagających Urząd w codziennych obowiązkach. Umożliwia ewidencjonowanie latarni na terenie gminy, a tym samym zapewniając pełną archiwizację danych dotyczących obiektów oświetleniowych.

Zapraszamy do kontaktu, w celu podjęcia współpracy w ramach Giełdy Miejskich Technologii!