Rozpoczęcie współpracy w urzędzie miasta i gminy Debrzno

Rozpoczęcie współpracy w urzędzie miasta i gminy Debrzno

Urząd Miasta i Gminy Debrzno z województwa pomorskiego korzysta już z aplikacji Modułu Planowania Przestrzennego POLA GP! Oprócz pracy na obowiązujących planach, Urząd przystąpił do zmiany studium, do tego procesu skorzystał z aplikacji webowej PARTYCYPACJA, gdzie mieszkańcy składają wnioski ONLINE!

Równolegle z pracami nad nowym studium, gmina zajmowała się rewitalizacją. Najpierw, Urząd wyznaczył sześć obszarów zdegradowanych, następnie, architekci z firmy GIAP, wsparli gminę w przygotowywaniu koncepcji zagospodarowania terenów przeznaczonych do rewitalizacji. Szczególna uwaga projektu skupia się na zrewitalizowaniu średniowiecznych murów obronnych oraz ulicy przy tym obiekcie.

http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_debrzno http://mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/gmina_debrzno