SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W URZĘDZIE MIASTA SOPOT

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W URZĘDZIE MIASTA SOPOT

Jest Nam niezmiernie miło poinformować o zakończeniu drugiego etapu realizacji Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Sopot .

W ramach postępowania „Wykonanie rozbudowy zintegrowanej platformy GIS w Urzędzie Miasta Sopotu” wdrożyliśmy aplikacje takie jak:

  • MPZP i SUiKZP – automatyczne generowanie dokumentów, wypis, wyrys, zaświadczenie;
  • SPRAWY – zarządzanie ewidencją wniosków o wydanie dokumentów wypisu/ wyrysu/ zaświadczenia z dokumentów planistycznych;
  • DECYZJE WZ i ULICP – zarządzanie rejestrem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • OŚ CZASU – zarządzanie archiwalnymi dokumentami planistycznymi wraz z wydawaniem dokumentów na określoną datę wstecz;
  • STATYSTYKA – zestawienia statystyczne z dokumentów planistycznych;
  • WNIOSKI – zarządzanie rejestrem wniosków o zmianę mpzp/ studium ;
  • PORTAL MAPOWY – MAPA.INSPIRE-HUB.PL.

Narzędzia te znacznie usprawnią pracę w Urzędzie oraz pomogą mieszkańcom pod kątem sprawdzania m.in. zagospodarowania przestrzennego konkretnie wybranej działki.

Zapraszamy do zapoznania się z System Informacji Przestrzennej: https://mapa.inspire-hub.pl/#/sopot