Kolejne gminy w województwie wielkopolskim rozpoczęły współpracę z GIAP!

Kolejne gminy w województwie wielkopolskim rozpoczęły współpracę z GIAP!

Kolejne gminy w województwie wielkopolskim rozpoczęły współpracę z GIAP!

W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy realizację projektu „Informatyzacja i rozwój e-Usług publicznych w gminie Sieraków”. GIAP w roli Podwykonawcy @Nefeni zrealizuje zakres dot. Modernizacji Systemu Informacji Przestrzennej, a tym w m.in. digitalizację obowiązujących dokumentów planistycznych, portal mapowy i e-usługi.

Z początkiem roku 2023 rozpoczęliśmy realizację projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek”. Zakres prac podwykonawczych GIAP obejmuje m.in.: cyfryzację obowiązujących dokumentów planistycznych, uruchomienie narzędzi GIS do automatyzacji wydawania wypisów/ wyrysów/ zaświadczeń, uruchomienie portalu mapowego oraz dedykowanych e-usług GIS na 4 poziomie dojrzałości. Koniec prac szacowany jest na lipiec 2023r.

Każdy z w/w projektów współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.