NOWOCZESNE E-USŁUGI W GMINIE SKAŁA

NOWOCZESNE E-USŁUGI W GMINIE SKAŁA

Kolejne wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w województwie małopolskim!

Wraz z naszymi partnerami biznesowymi zakończyliśmy realizację projektu „Nowoczesny e-urząd w Gminach Skała i Sołuszowa”.

GIAP w niniejszym projekcie występował w roli członka konsorcjum i odpowiadał za realizację zadania nr 4 - Uruchomienie nowych e-Usług poprzez utworzenie systemu geodezyjnego GIS w Gmina Skała.
 
W ramach wdrożenia została wdrożona nowoczesna platforma danych przestrzennych GIS, na którą składa się:
> oprogramowanie PolaMap wraz z dziedzinowymi modułami GIS - wewnętrzna część dla Użytkowników Wewnętrznych,
> portal mapowy MAPA INSPIRE-HUB - części publiczna dla Mieszkańca i Interesanta,
> portalu e-usług E-SPDP dla Klienta Urzędu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 2 Cyfrowa Małopolska Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.