Kolejne gminy prowadzą konsultacje MPZP on-line

Kolejne gminy prowadzą konsultacje MPZP on-line

Nasz portal mapowy mapa.inspire-hub.pl/partycypacja do prowadzenia konsultacji społecznych on-line ma już wielu sympatyków. Kolejne dwie gminy zdecydowały się na prowadzenie procedury planistycznej z wykorzystaniem interaktywnej mapy.

Miasto i Gmina Cedynia (woj. zachodnio-pomorskie) oraz gmina Kurzętnik (woj. warmińsko-mazurskie) wybrały narzędzie PARTYCYPACJI, w ramach którego Mieszkańcy mogą na bieżąco śledzić procedurę uchwalania dokumentu oraz zgłaszać swoje uwagi i wnioski do planu. Pracownicy Urzędu z poziomu portalu mają bezpośredni dostęp do uwag zgłaszanych przez mieszkańców.

Prowadzenie konsultacji on-line umożliwia mieszkańcom szeroki dostęp do informacji oraz ułatwia udział w konsultacjach społecznych, dzięki czemu mieszkańcy mogą podejmować wspólne decyzje o najbliższej przestrzeni publicznej.