System Informacji Przestrzennej dla Miasta Braniewo

System Informacji Przestrzennej dla Miasta Braniewo

System Informacji Przestrzennej dla Miasta Braniewo!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że z końcem lipca wdrożyliśmy System Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta Braniewo. 

W ramach projektu pn.: “Cyfrowa administracja – nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa” dostarczyliśmy nasze dedykowane narzędzia:

  • portal mapowy - mapa.inspire-hub.pl
  • portal e-usług - e-spdp.pl/urzad/braniewo
  • oprogramowanie PolaMap w tym licencje:
  • MPZP i STUDIUM - automatyczne generowanie dokumentów, wypis, wyrys, zaświadczenie;
  • ADRESAT - ewidencja miejscowości, ulic i adresów;
  • KONSERWATOR - rejestr zabytków;
  • DROGOWIEC - rejestr infrastruktury drogowej. 

Narzędzia te znacznie usprawnią pracę w Urzędzie oraz pomogą mieszkańcom załatwiać sprawy urzędowe online.

Zapraszamy do zapoznania się z Systemem Informacji Przestrzennej: mapa.inspire-hub.pl/braniewo