System Informacji Przestrzennej Miasta Puszczykowo

System Informacji Przestrzennej Miasta Puszczykowo

System Informacji Przestrzennej Miasta Puszczykowo!

W ramach postępowania pn. „Zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego z uruchomieniem e-usług publicznych wraz z zakupem szkoleń dla pracowników i sprzętu w ramach projektu pn.: ,,E-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Puszczykowo" wdrożyliśmy narzędzia GIS dostępne online również dla mieszkańców, w tym:

Portal mapowy INSPIRE-HUB wraz z aplikacją E-ZGŁOSZENIA: mapa.inspire-hub.pl/#/puszczykowo
Portal E-USŁUG: e-spdp.pl/urzad/puszczykowo
Portal PARTYCYPACJI: mapa.inspire-hub.pl/partycypacja/puszczykowo

Portale te przede wszystkim ułatwią mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych w prosty i szybki sposób bez konieczności wizyt w urzędzie.

Uruchomiliśmy również liczne moduły oprogramowania PolaMap, które pomogą pracownikom w codziennych obowiązkach.