APLIKACJA GIS MIENIE KOMUNALANE DLA STAROTSWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

APLIKACJA GIS MIENIE KOMUNALANE DLA STAROTSWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

Z dumą możemy ogłosić zakończenie realizacji w Starostwo Powiatowe w Pabianicach!

Z końcem roku 2023 wdrożyliśmy licencje MIENIE KOMUNALNE do zarządzania zasobem mienia powiatu.

Dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach uruchomiliśmy oprogramowanie PolaMap wraz z dedykowanymi narzędziami, które umożliwiają m.in.:
> zarządzanie zasobem mienia komunalnego z poziomu mapy lub tabelarycznego rejestru;
> podgląd danych osobowych właścicieli nieruchomości EGiB oraz numerów ksiąg wieczystych;
> automatyczne generowanie karty informacyjnej na temat wybranej nieruchomości;
> prowadzenie procedur obrotu nieruchomościami (kupno, sprzedaż, podziały) oraz procedur rozdysponowania nieruchomościami (dzierżawy, użytkowania, użyczenia itp.);
> automatyczne generowanie oraz ewidencjonowanie dokumentów, w tym kontrola terminowości umów;
> rozbudowane tworzenie raportów i analiz według dowolnego kryterium.

Aplikacja MIENIE KOMULNALNE doskonalone sprawdza się w jednostkach samorządu terytorialnego różnego szczebla, zarówno w powiatach, jak i w gminach i miastach!