KONFERENCJA - Samorząd w Erze Cyfrowej do 2030 r.

KONFERENCJA - Samorząd w Erze Cyfrowej do 2030 r.

25 kwietnia 2024r. będziemy na konferencji – „Samorząd w Erze Cyfrowej do 2030 r. Wpływ nowoczesnej Technologii na Pracę Samorządu i Perspektywy Rozwoju”, która odbędzie się w Nadwarcińskim Dworku Młodzikowo. Organizatorem wydarzenia jest Comp S.A., a patronem konferencji Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Partnerem technologicznym konferencji jest firma Nefeni!

Transformacja cyfrowa polskiego samorządu jest ściśle związana z jakością świadczonych e-usług oraz wzrostem efektywności pracy instytucji publicznych w zakresie powierzonych im zadań. Wspieramy ten proces od kilkunastu lat, rozwijając wspólnie z naszymi klientami, oprogramowanie GIS GIAP-PolaMap oraz dedykowane portale mapowe. W ramach dwóch ostatnich perspektyw budżetowych UE kładziono nacisk na rozwój e-usług i zbudowanie podstaw technicznych i technologicznych do ich efektywnego świadczenia. Jakie będzie oblicze transformacji cyfrowej wspólnot lokalnych w obecnej dekadzie? Czy szeroko rozumiane bezpieczeństwo IT stanie się zagadnieniem wiodącym? Czy sztuczna inteligencja znajdzie szerokie zastosowanie w sektorze publicznym? Między innymi, o tych kwestiach, będziemy dyskutowali podczas spotkania w Młodzikowie.

Wspólnie z Nefeni i przedstawicielami beneficjentów projektu zaprezentujemy, w jaki sposób wykorzystać dane przestrzenne do świadczenia e-usług na przykładzie Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP), w którego budowie uczestniczyliśmy. Sądzimy, że projekt ten posiada cechy charakterystyczne dla współczesnych kierunków transformacji cyfrowej, tj. (1) korzysta z istniejących, ale rozproszonych zasobów, które podlegają agregacji, dzięki zastosowanym narzędziom informatycznym, (2) zakłada współdzielenie tych zasobów i integrację systemów, (3) prowadzi do tego, że mieszkańcy uzyskują, niedostępny wcześniej, atrakcyjny pakiet e-usług.

Mamy nadzieję, że nasza prezentacja będzie istotnym wkładem do dyskusji. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska. Czekamy na Państwa!

Informacje na temat konferencji:
https://webinaria.comp.com.pl/events/samorzad-w-erze-cyfrowej-do-2030-r-wplyw-nowoczesnej-technologii-na-prace-samorzadu-i-perspektywy-rozwoju-3/