System Informacji Przestrzennej Województwa Podkarpackiego

System Informacji Przestrzennej Województwa Podkarpackiego

GIAP w konsorcjum z firmą Integrated Solutions zrealizowało projekt Budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2024- 2020 na rzecz Województwa Podkarpackiego oraz 22 Jednostek Samorządu Terytorialnego z województwa podkarpackiego. Prace nad projektem zakończyły się w 2021 roku.

W ramach zadania budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej, Spółka GIAP była odpowiedzialna za wytworzenie, konfigurację i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS oraz opracowanie, wytworzenie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych PSIP wraz z budową portalu regionalnego wraz z Witryną Internetową, w tym m.in.:

  • Wdrożenie serwera metadanych i portalu metadanych,
  • Wdrożenie portalu Inwestora,
  • Wdrożenie Systemu Informacji o Nieruchomościach Województwa Podkarpackiego,
  • Wdrożenie aplikacji DesktopGIS do zarządzania zasobem informacji przestrzennej na poziomie wojewódzkim,
  • Wdrożenie Szyny Danych,
  • Wdrożenie Serwera Danych Przestrzennych,
  • Wdrożenie bazy danych PostgreSQL i Systemu zarzadzania bazą danych,
  • Wdrożenie Systemu PZGiK i Sytemu Zażądania Bazą BDOT10k dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,
  • Przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych dla ponad 500 Użytkowników Systemu,
  • Świadczenie usług gwarancyjnych oraz serwisu technicznego dla wdrożonego Systemu PZGiK i Systemu Zarządzania Bazą BDOT10k dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji zamówienia.

PSIP został utworzony dla 18 powiatów województwa podkarpackiego oraz 4 miast na prawach powiatu - Rzeszowa, Krosna, Przemyśla oraz Tarnobrzegu.

Wartość zrealizowanej umowy wyniosła 47 188 163,55 zł brutto, w tym wartość zadania: Systemy Geodezyjne – WODGIK obejmujące wdrożenie systemu PZGiK i Systemu Zarządzania Bazą BDOT10k dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie wyniosła: 608 366,00 zł brutto.