Portal Partycypacji Gminy Wisznia Mała

Portal Partycypacji Gminy Wisznia Mała

Portal Partycypacji Gminy Wisznia Mała!

Uruchomiliśmy Portal Partycypacji do udziału mieszkańców w konsultacjach społecznych online!

Portal posiada szereg narzędzi ułatwiających pracę pracownikom urzędu w zarządzaniu procedurami planistycznymi, ale także daje możliwość łatwego dostępu do informacji przestrzennej dla mieszkańców! Za pośrednictwem portalu można prowadzić zarówno konsultacje społeczne na etapach proceduralnych sporządzania dokumentów planistycznych, jak i pozaproceduralnych, umożliwiających wypowiedzenie się mieszkańców na różne tematy w przystępnej formie np. geoankiety lub poprzez dedykowane forum.

Za pomocą 3 prostych kroków każdy z mieszkańców Gminy Wisznia Mała już dziś może wziąć udział w rozszerzonych konsultacjach dotyczących projektu zmiany STUDIUM!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą realizacją! 
Portal dostępny pod linkiem: partycypacja.info/partycypacja/gmina_wisznia_mala