Dostarczymy system GIS w gminie Łask

Dostarczymy system GIS w gminie Łask

W dniu 23.10.2017 br. podpisaliśmy umowę z Urzędem Miejskim w Łasku (województwo łódzkie) na dostarczenie Systemu Informacji Przestrzennej.

Projekt jest współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu "Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w gminie Łask" wykonamy:

  • cyfryzację zasobów informacji przestrzennej gminy, m. in.: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, oświetlenie uliczne, oferty inwestycyjne,
  • aplikacje dziedzinowe do zarządzania danymi przestrzennymi,
  • portal mapowy,
  • oraz e-usługi na Wypis i Wyrys oraz Zaświadczenie z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na poziomie 4 dojrzałości e-usług.

Uruchomienie systemu zaplanowano na 28 lutego 2018 r.

Więcej informacji na stronie www.lask.pl