WYKONAMY SIP DLA GMIN Z DOLNEGO ŚLĄSKA

WYKONAMY SIP DLA GMIN Z DOLNEGO ŚLĄSKA

W dn. 24 listopada 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec a firmą S&T Services Polska sp. z o. o., działającą w imieniu konsorcjum firm S&T Services Polska Sp. z o.o. oraz GIAP Sp. z o.o., na utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach realizacji projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego”.  

Partnerami projektu są: Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina i Miasto Lwówek Śląski, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Gmina Sulików, Gmina Warta Bolesławiecka oraz Gmina Zagrodno.

System Informacji Przestrzennej będzie się składał z systemu wewnętrznego dla pracowników oraz systemu webowego i mobilnego, które będą dostępne również dla mieszkańców. Poszczególne moduły systemu m. in. Planowanie Przestrzenne, Infrastruktura, Zarządzanie Kryzysowe i pozostałe, pozwolą na prowadzenie wielu rejestrów gminnych, w systemach bazodanowych, wymianę danych między wydziałami i jednostkami, ale także na zarządzanie nimi, a co za tym idzie efektywne planowanie rozwoju gminy oraz umożliwienie mieszkańcom łatwej, mobilnej i szybkiej komunikacji z urzędem.

SIP dla gmin z województwa dolnośląskiego to największy rozstrzygnięty projekt z dziedziny GIS w tym roku.