Coroczne święto GISU już za nami

Coroczne święto GISU już za nami

Coroczne święto GIS już za nami! W związku z tym, że aktywnie korzystamy i rozwijamy oprogramowanie GIS, 14 listopada 2018 r. również świętowaliśmy. GIS DAY 2018 był dla nas wyjątkowy, ponieważ, po raz pierwszy, pojawiliśmy się na 2 uczelniach wyższych w Polsce: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytecie Łódzkim.

W tym roku debiutowaliśmy z prezentacją na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Zaprezentowaliśmy możliwości zaawansowanego oprogramowania SPDP - Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych.

Na UMCS mieliśmy przyjemność wystąpić po raz kolejny. Tematem referatu był „GIS, jako narzędzie komunikacji z mieszkańcami gminy”. 

Mamy nadzieję, że zaciekawiliśmy wszystkich uczestników święta GIS-u naszymi autorskim rozwiązaniami, a podjęte rozmowy będą owocowały dalszą współpracą z uczelniami i Studentami!