RAPORTY DO SYSTEMU BESTI@ WPF

RAPORTY DO SYSTEMU BESTI@ WPF

Informujemy, że od marca 2018 r. nasza firma jest dostawcą szablonu raportu do systemu BeSTi@ WPF. Szablon ten umożliwia porównanie danych z WPF z budżetem.

Raport wykorzystywany jest przez pracowników Urzędów w całej Polsce, jako narzędzie pomocnicze do weryfikacji danych.

Przypominamy podstawowe funkcje szablonu raportu:

  • obliczenie stanu budżetu na wybrany dzień,
  • sprawdzenie zgodności prognozy dla roku N z danymi wynikającymi z budżetu po zmianach,
  • obliczenie ze sprawozdań Rb wykonania i planu za III kwartał do projektu WPF na rok następny,
  • przygotowanie tabeli do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Zamówienia prosimy składać drogą e-mailową, z wykorzystaniem formularza, na adres raportwpf@giap.pl.