System Informacji Przestrzennej dla Kwidzyna

System Informacji Przestrzennej dla Kwidzyna

GIAP wykonał System Informacji Przestrzennej dla miasta Kwidzyn. W ramach wdrożenia przetworzono obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Studium oraz Gminną Ewidencję Zabytków do wersji elektronicznej. Kwidzyński SIP  dostarcza Mieszkańcom i potencjalnym Inwestorom łatwy, szybki i bezpłatny dostęp do kompleksowej informacji przestrzennej o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu oraz jego walorach gospodarczych i przyrodniczych.

Od początku uruchomienia portalu mapowego (wrzesień 2018) odnotowaliśmy bardzo wysoki wskaźnik wejść na stronę - ponad 2000, średnio 500 wejść w miesiącu.

Więcej o wdrożeniu: http://www.kwidzyn.pl/pl/mieszkancy/aktualnosci/4183-system-informacji-przestrzennej-sip-dla-kwidzyna.html