INFORMACJA PRZESTRZENNA NOWYM IMPULSEM DLA ROZWOJU LOKALNEGO

INFORMACJA PRZESTRZENNA NOWYM IMPULSEM DLA ROZWOJU LOKALNEGO

W dniu 23 maja 2019 roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w VI edycji Konferencji “Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego” organizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu przez Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Geodetę Województwa Dolnośląskiego.

Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim szeroko rozumianego zastosowania narzędzi GIS oraz wykorzystaniu systemów informacji przestrzennej w codziennej pracy na szczeblu lokalnym.

Podczas konferencji jednymi z prelegentów byli również użytkownicy naszych rozwiązań - Pani Marta Zborowska (Urząd Gminy Warta Bolesławiecka) i Pani Monika Rutyna (UM Bolesławiec) z wystąpieniem pt. “Narzędzia GIS wspierające zarządzanie gminą w obszarze procedur planistycznych i gospodarki nieruchomościami”. Temat wystąpienia, dotyczył wykorzystania GIS do zarządzania mieniem komunalnym w gminie, na przykładzie użycia naszej autorskiej aplikacji MIENIE KOMUNALNE (POLA EWI).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną: link do prezentacji