GIAP Z NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ NA PODKARPACKI SIP

GIAP Z NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ NA PODKARPACKI SIP

Miło nam poinformować, że oferta konsorcjum Integrated Solutions oraz naszej firmy została wybrana do realizacji projektu Budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 

PSIP zostanie utworzony dla 18 powiatów województwa podkarpackiego oraz 4 miast na prawach powiatu - Rzeszowa, Krosna, Przemyśla oraz Tarnobrzegu

Celem projektu jest integracja istniejących powiatowych serwisów i baz danych w sposób umożliwiający budowę centralnego portalu wojewódzkiego. Portal ten ma umożliwić przeglądanie danych z powiatowego oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale także wykonywać podstawowe analizy danych, czy korzystać z e-usług. 

E-usługi mają umożliwiać m.in. internetową obsługę: wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców majątkowych, komorników sądowych, projektantów i inwestorów, pracowników instytucji branżowych, czy przedsiębiorców zainteresowanych dostępem do materiałów PODGiK. 

Powyższe to tylko niewielka część funkcjonalności jakie planowane są do wdrożenia. W planach jest również uruchomienie modułu dla inwestorów, portalu map tematycznych, czy Systemu Informacji o Nieruchomościach Województwa Podkarpackiego.


Termin zakończenia realizacji projektu szacowany jest na październik 2021 roku.