GEOANKIETA DLA MIASTA KONIN

GEOANKIETA DLA MIASTA KONIN

GEOANKIETA DLA MIASTA KONIN 

#WEŹ SIĘ ZA ZIELEŃ to tytuł konsultacji społecznych dotyczących przestrzeni zielonych zorganizowanych w Mieście Konin.

W ramach prowadzonego dialogu przy współpracy z Miastem Konin uruchomiliśmy GEOANKIETĘ dotyczącą terenów zieleni, której wyniki posłużą, jako wnioski i zalecenia do opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Konin.  

Główną ideą przyświecającą rozpoczęciu konsultacji był scenariusz przestrzennego rozwoju Konina, opartego o wizję przyjaznego, otwartego i pełnego aktywnych mieszkańców miasta. Jak możemy przeczytać na stronie urzędu: 

“Jednym z ważniejszym elementów Studium jest spójny układ terenów zielonych”.

Geoankieta to nowoczesne narzędzie GIS, służące zbieraniu opinii i wniosków on-line za pomocą platformy mapowej. Mieszkańcy Konina - uwagi, wnioski oraz komentarze dotyczące terenów zieleni, mogli złożyć przy użyciu komputera lub smartphona bez wychodzenia z domu. 

Geoankieta składała się z 12 pytań wraz z interaktywną mapą miasta Konin. Badanie internetowe trwało od 1 do 31 października 2019 roku. Mieszkańcy Konina przy pomocy geoankiety wyrażali opinię o aktualnym stanie terenów zieleni, proponowali zmiany oraz wyznaczali nowe tereny zieleni oraz obszary rekreacji.