SIP dla Dąbrowy Górniczej

SIP dla Dąbrowy Górniczej

Z końcem roku 2019 dostarczyliśmy System Dziedzinowy POLA GP dla Miasta Dąbrowa Górnicza.

W ramach realizacji przeprowadziliśmy kompleksową digitalizację dokumentów planistycznych (obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego), dostarczyliśmy dziedzinowe oprogramowanie GIS do zarządzania informacją przestrzenną dla Pracowników oraz utworzyliśmy portal mapowy dla Mieszkańca

Interaktywny portal mapowy, w łatwy i szybki sposób udziela bezpłatnej informacji o zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenu dla zainteresowanych stron (Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, potencjalni Inwestorzy).