SYSTEM GIS DLA MIASTA ZGIERZ

SYSTEM GIS DLA MIASTA ZGIERZ

Koniec roku 2019 był dla nas bardzo intensywny z uwagi na liczne realizacje. W przeciągu ostatnich miesięcy zrealizowaliśmy wiele projektów na budowę Systemów Informacji Przestrzennej. Z końcem grudnia 2019 dostarczyliśmy System Informacji Przestrzennej dla Urzędu Miasta w Zgierzu w ramach projektu ”Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno - komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. 

Zakres projektu obejmował: 

  • Utworzenie System Informacji Przestrzennej,
  • Utworzenie centralnej Baza Danych,
  • Kompleksową cyfryzację Zasobów Danych Przestrzennych,
  • Dostarczenie dziedzinowych aplikacji GIS Desktop - 15 szt,
  • Uruchomienie Portalu Mapowego dla Mieszkańca, 
  • Uruchomienie e-usług na 3 i 4 poziomie dojrzałości, 
  • Wewnętrzną Integrację aplikacji GIS, 
  • Utworzenie dokumentacji API. 

Wdrożony system GIS dla Miasta Zgierz obejmuje rozwiązania GIS desktop dla Pracowników Merytorycznych oraz wiele e-usług dla Mieszkańca, w tym E-USTERKĘ - portal sytuacji wyjątkowych. Mieszkańcy Zgierza za pomocą interaktywnej mapy mogą zgłaszać napotkane utrudnienia  np. dziurę w drodze, przewrócone drzewo, dbając przy tym o wspólne bezpieczeństwo i komfort życia.

Warto wspomnieć, że w ramach rankingu Liderzy Dostępności, w przeciągu niespełna miesiąca, odnotowaliśmy ponad 200 wejść na portal mapowy Zgierza.

Wdrożenie, tak dużego zakresu dziedzinowych aplikacji wprowadziło nową jakość w wykonywaniu codziennych obowiązków Pracowników Urzędu, zwiększając również zadowolenie Mieszkańców, dzięki publicznemu dostępowi do danych przestrzennych Miasta oraz załatwiania spraw bez wychodzenia z domu, dzięki uruchomionym e-usługom publicznym.