E-CMENTARZ W GMINIE ŚWIERZAWA

E-CMENTARZ W GMINIE ŚWIERZAWA

E-CMENTARZE - ADMINISTROWANIE CMENTARZEM KOMUNALNYM W XXI WIEKU 

Jako lider rozwiązań GIS dla JST, mamy w swojej ofercie szereg rozwiązań ułatwiających wypełnianie codziennych obowiązków pracowników merytorycznych, jak również spełniających potrzeby Mieszkańców. Jedną z takich propozycji, jest aplikacja CMENTARZ - narzędzie GIS wspomagająca zarządzanie ewidencją cmentarzy na terenie gminy. 

Kluczem do sprawnego prowadzenia różnego rodzaju rejestrów jest aktualna baza danych. W przypadku ewidencji cmentarzy, etapem poprzedzającym zbieranie danych w terenie, jest wykonanie dokładnej ortofotomozaiki, a następnie  wspomniana inwentaryzacja fotograficzna wszystkich pomników na cmentarzu oraz aktualne dane dotyczące osób pochowanych. 

Główne funkcjonalności aplikacji E-CMENTARZE: 

  • intuicyjne zarządzanie ewidencją cmentarzy poprzez dodawanie, usuwanie oraz edycję danych, w tym: sektorów, grobów oraz infrastruktury cmentarnej,
  • odczytywanie szczegółowej informacji o miejscu pochówku, m.in.: informacja o dysponencie (dzierżawcy), terminach dzierżawy, rodzaju grobu oraz osobach pochowanych, jedno miejsce do zarządzania i pilnowania opłat i terminów,
  • szybki podgląd danych pochodzących z cmentarnej księgi wieczystej,
  • pełny rejestr opłat i zezwoleń wraz z możliwością naliczenia należności oraz wystawianie druków płatności i potwierdzeń dzierżawy,

Równolegle z aplikacją desktop GIS, funkcjonuje geoportal cmentarza online. Dzięki, zaawansowanej wyszukiwarce (imię, nazwisko, data zgonu) Interesant otrzymuje listę wyników. Taki sposób wyszukiwania, na pewno ułatwi znalezienie niezbędnej informacji o bliskich zmarłych. Każdy nagrobek jest opatrzony najważniejszą informacją opisową wraz z dokumentacją fotograficzną. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się  z naszą ostatnią realizacją e-cmentarzy dla Gminy Świerzawa. 

Gmina Świerzawa pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na wykonanie kompleksowej cyfryzacji urzędu. Projekt  „E-usługi publiczne w Gminie Świerzawa”, oprócz wspomnianej ewidencji cmentarzy, zakładał również: 

  • uruchomienie e-usługi dla Mieszkańców na 3 i 4 poziomie transakcyjnym (zgłoszenie awarii latarni, wniosek o wypis i wyrys z dokumentów planistycznych) https://e-spdp.pl/urzad/gmina_swierzawa
  • uruchomienie portalu mapowego zgodnego z wymogami Dyrektywy INSPIRE https://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_swierzawa wraz z panelem do zgłaszania sytuacji wyjątkowych na terenie gminy,
  • pełną cyfryzację dokumentów planistycznych, 
  • wdrożenie oprogramowania dziedzinowego GIS wspierające prowadzenie rejestrów m.in. MPZP i SUiKZP, oświetlenia komunalnego, czy też atrakcji turystycznych na terenie gminy.