PROJEKT PARTNERSKI 3 GMIN

PROJEKT PARTNERSKI 3 GMIN

19 marca 2020 r. zakończyliśmy projekt partnerski trzech gmin: UMiG Leśna, UG Olszyna i UG Siekierczyn pn. „Cyfrowy Urząd w Twoim domu – elektroniczna administracja blisko Mieszkańców Leśnej, Olszyny i Siekierczyna”.

Projekt zakładał dostarczenie oprogramowania dziedzinowego GIS, wykonanie cyfryzacji danych przestrzennych oraz uruchomienie związanych z tym e-usług dla Mieszkańców.

Należy zauważyć, że Projekty partnerskie cechuje szereg korzyści dla Partnerów projektu, w tym m.in:

  • Szerszy dostęp do Informacji planistycznej dla Mieszkańców i potencjalnych Inwestorów z poziomu wspólnego portalu http://mapa.inspire-hub.pl/,
  • Wspólny katalog e-usług dostępny pod adresem http://e-spdp.pl/,
  • Zwiększenie konkurencyjności urzędów na tle sąsiednich gmin,
  • Podniesienie poziomu obsługi Interesantów.

Oprócz powyższych, projekty partnerskie przy współpracy kilku podmiotów lub oparte na dobrych relacjach pomiędzy urzędami miast i gmin, niejednokrotnie  pozwalają uzyskać wyższą ocenę w przypadku dofinansowania zewnętrznego. 

Nasza firma, posiada wieloletnie doświadczenie w implementacji projektów finansowanych w ramach dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Największy projekt, który zrealizowaliśmy dotyczył  budowy Systemu Informacji Przestrzennej w partnerstwie 10 gmin. Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule SIP północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego.