Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu

Sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu

Z uwagi na obecną sytuację, chcielibyśmy zwrócić  Państwa uwagę na możliwość załatwiania spraw przez Mieszkańców za pomocą e-usług bez konieczności wychodzenia z domu.

Wysoce rozwinięte rozwiązania proponowane przez naszą firmę pozwalają na załatwienie szeregu spraw przez Interesanta on-line. Jednym z nich jest platforma e-usług publicznych E-SPDP, przygotowana z myślą o mieszkańcach gmin oraz o przedsiębiorcach prowadzących swoją działalność na tych obszarach. Dzięki, portalowi e-usług publicznych załatwienie sprawy jest możliwe całkowicie poprzez drogę elektroniczną. 

Udostępniamy ponad 120 e-usług, w tym wymagających logowania z wykorzystaniem e- PUAP.

Portal E-SPDP umożliwia:

  • przeglądanie katalogu dostępnych usług,
  • sprawdzenie informacji o sposobie załatwienia sprawy, 
  • przesyłania wniosków w formie elektronicznej z możliwością dokonywania płatności elektronicznej.

Aby usprawnić codzienną pracę w urzędzie, zachęcamy do uruchomienia e-usług dostępnych od zaraz, takich jak:

  • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku,
  • Wniosek o wydanie dokumentu wypisu, wyrysu czy też zaświadczenia z dokumentów planistycznych,
  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Naszym Klientom rekomendujemy również promowanie informacji na oficjalnej stronie gminy oraz w mediach społecznościowych  o dostępnym portalu mapowym MAPA.INSPIRE-HUBgdzie informacja z dokumentów planistycznych jest dostępna on-line. Wystarczy wpisać numer przedmiotowej działki, aby uzyskać kompleksową informację z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Dzięki, uruchomionym rozwiązaniom on-line dajemy Mieszkańcom możliwość kontaktu z urzędem w szybki, wygodny i bezpieczny sposób. 

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego z Przedstawicielem Państwa województwa lub mailowo pod adresem giap@giap.pl.