KONSULTACJE SPOŁECZNE NA MIARĘ XXI WIEKU

KONSULTACJE SPOŁECZNE NA MIARĘ XXI WIEKU

Ostatni czas utwierdził wszystkich, w tym, jak ważne jest przeniesienie działalności jednostek samorządu terytorialnego do Internetu. 

Wielu naszych obecnych klientów zdecydowało się na rozszerzenie pakietu o e-usługi publiczne oparte o rozwiązania przeglądarkowe. Jednym z takich urzędów jest UMiG Ząbkowice Śląskie, który z końcem czerwca uruchomił platformę on-line PARTYCYPACJA SPOŁECZNA. 

Dzięki platformie, Mieszkańcy gminy mogą w prosty i szybki sposób złożyć swoje wnioski do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.Portal cieszy się dużą popularnością, a liczba złożonych wniosków potwierdza, że Mieszkańcy chętnie korzystają z nowej propozycji. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę gminy.

Portal PARTYCYPACJI UMIG Ząbkowice Śląskie