Projekt zagospodarowania terenów przeznaczonych do rewitalizacji dla miasta Debrzno

Projekt zagospodarowania terenów przeznaczonych do rewitalizacji dla miasta Debrzno

Firma GIAP zakończyła niedawno pracę nad projektem koncepcji rewitalizacji obszarów zdegradowanych dla miasta i gminy Debrzno. Projekt obejmował 12 obszarów.

Stworzyliśmy: propozycję uzupełnienia brakującej zabudowy historycznych obszarów miasta, budynków wielorodzinnych z usługami w parterze, place o funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej, teren parkingu z funkcją targową, zacienienie i wprowadzenie nowej funkcji na terenie średniowiecznego rynku, jak również zaproponowaliśmy rozwiązanie odbudowy i restauracji średniowiecznych murów obronnych z dwiema basztami oraz drogą przylegającą bezpośrednio do tego obszaru.

Efektem naszej pracy jest propozycja zawierająca bogatą ofertę funkcjonalną, która stymuluje ludzką aktywność i świadomość przestrzenną, a tym samym, pobudza do działania. Obszar zyskuje przestrzenie o charakterze: reprezentacyjnym, rekreacyjnym, symbolicznym, dydaktycznym, widokowym.

Są one skomponowane z dbałością o detal i ludzką skalę oraz dbają o dziedzictwo kulturowe miejsca. Koncepcja jest wyrazem sposobu myślenia i przybliżeniem kierunków w jakich powinien podążać rozwój opracowywanego terenu. Stan docelowy zostanie osiągnięty po zrealizowaniu naszych propozycji stanowiących zarówno zadania Gminy, a także instytucji i podmiotów działających na analizowanym terenie.