NOWOŚĆ GIAP ROKU 2021 - DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE GIS DLA WODGiK

NOWOŚĆ GIAP ROKU 2021 - DEDYKOWANE OPROGRAMOWANIE GIS DLA WODGiK

PolaMap-WODGiK to dedykowana platforma GIS dla Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej składająca się z:

  • modułu do zarządzania i prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na poziomie wojewódzkim, 
  • modułu służącego do zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k,
  • katalogu dedykowanych e-usług z możliwością zakupu materiałów. 
  • zaawansowanego geoportalu - AdaMap.

Oprogramowanie posiada szereg funkcjonalności m.in.: możliwość zaimportowania danych BDOT10k z plików GML, bieżącą aktualizację zbioru, kontrolę jakości i spójności danych, wizualizację danych, wydruki arkuszowe oraz eksport zaktualizowanego zbioru do plików GML.

W najbliższym czasie, zostaną uruchomione kolejne moduły GIS dla Urzędów Marszałkowskich, m.in dedykowane aplikacje GIS do zarządzania:

  • produktami tradycyjnymi, 
  • obwodami łowieckimi, 
  • szkodami łowieckimi, 
  • obrębami ochrony wód,
  • drogami rolniczymi. 

Oprogramowanie usprawnia codzienną pracę z tematycznymi zbiorami danych przestrzennych.

Integralną częścią naszej oferty jest geoportal AdaMap dedykowany Instytucjom na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, pozwalający na publikację dowolnych danych przestrzennych dla Klienta Zewnętrznego, gromadzonych i zarządzanych przez Administrację Publiczną.

Integralną częścią naszej oferty jest geoportal AdaMap dedykowany Instytucjom na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, pozwalający na publikację dowolnych danych przestrzennych dla Klienta Zewnętrznego, gromadzonych i zarządzanych przez Administrację Publiczną.