Oferta konsorcjum ESRI POLSKA i GIAP najkorzystniejsza  w przetargu na GeoBazę dla Miasta Gdańsk

Oferta konsorcjum ESRI POLSKA i GIAP najkorzystniejsza w przetargu na GeoBazę dla Miasta Gdańsk

GeoGdańsk to projekt, którego głównym zadaniem jest wzrost efektywności pracy z danymi przestrzennymi w Wydziałach Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Jednostkach Organizacyjnych. Wzrost ten zostanie osiągnięty poprzez budowę wspólnej GeoBazy oraz ustandaryzowanych aplikacji do pracy z danymi przestrzennymi.

Przedmiot zamówienia obejmuje przede wszystkim:

- wdrożenie środowiska do tworzenia, odczytywania, przetwarzania i zarządzania danymi przestrzennymi w Gminie Miasta Gdańska,

- wdrożeniem tematycznych baz danych przestrzennych wraz z dedykowanymi aplikacjami GIS,

- dostawę Technologii GIS opartej o produkty ESRI.

Realizacja projektu wpłynie na wzrost sprawności zarządzania Gminą Miasta Gdańska w zakresie danych przestrzennych oraz ułatwi spójną komunikację z mieszkańcami. Dane uporządkowane dzięki Programowi GeoGdańsk będą udostępniane poprzez GeoMapę dla mieszkańców, co ułatwi budowanie interakcji i świadomości przestrzeni Gdańska.

Nasza oferta konsorcjum na zamówienie podstawowe to 5 535 000 zł brutto.