WODGiK ŁÓDŹ WYBRAŁ OFERTĘ GIAP

WODGiK ŁÓDŹ WYBRAŁ OFERTĘ GIAP

Kolejny Wojewódzki Ośrodek Geodezji i Kartografii rozpoczyna współpracę z naszą firmą w zakresie subskrypcji oprogramowania do zarządzania i prowadzenia bazą BDOT.

WODGiK ŁÓDŹ wybrał naszą ofertę, jako najkorzystniejszą w postępowaniu na oprogramowanie do obsługi bazy danych obiektów topograficznych (BDOT).

Oprogramowanie PolaMap – WODGiK usprawnia codzienną pracę z tematycznymi zbiorami danych przestrzennych. Oprogramowanie posiada szereg funkcjonalności m.in.: możliwość zaimportowania danych BDOT10k z plików GML, bieżącą aktualizację zbioru, kontrolę jakości i spójności danych, wizualizację danych, wydruki arkuszowe oraz eksport zaktualizowanego zbioru do plików GML.

Jest nam niezmiernie miło, że nasze produkty, cieszą się tak dużą popularnością i otrzymują ogromną aprobatę ze strony Administracji Publicznej i Użytkowników!

Przypominamy również, że w najbliższym czasie, zostaną uruchomione kolejne moduły GIS dla Urzędów Marszałkowskich, m.in dedykowane aplikacje GIS do zarządzania:

  • produktami tradycyjnymi, 
  • obwodami łowieckimi, 
  • szkodami łowieckimi, 
  • obrębami ochrony wód,
  • drogami rolniczymi. 

Więcej na temat produktu, znajdą Państwo w artykule: https://www.giap.pl/aktualnosci/post/92/