PORTAL DANYCH 3D dla województwa lubuskiego

PORTAL DANYCH 3D dla województwa lubuskiego

REALIZUJEMY KOLEJNY PROJEKT NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM! 

Projekt pn. “Dostawa cyfrowej platformy, standaryzującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług”, w którym nasza firma występuje, jako podwykonawca jest, obok Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej, naszą kolejną realizacją na poziomie wojewódzkim.

Projekt został ogłoszony z ramienia Związku Powiatów Lubuskich. Głównym wykonawcą w ww. postępowaniu jest firma SPUTNIK SOFTWARE. 

Oprócz nas, w roli podwykonawców występują również: 

  • GEOBID,
  • SYSTHERM-INFO,
  • GEOMATYKA KRAKÓW,
  • ONEDGE.

Oczekiwanym rezultatem postępowania jest dostawa platformy standaryzującej zasoby danych przestrzennych oraz uruchomienie e-usług. Powstaną m.in. geoportale powiatowe oraz geoportal regionalny, które będą prezentować informacje z istniejących SIP-ów powiatowych oraz partnerów projektu. Celem projektu jest również stworzenie portalu danych 3D oraz uruchomienie aplikacji mobilnej dla całego województwa lubuskiego. 

Pierwsze efekty naszych wspólnych działań będą widoczne w III kwartale 2021 roku. 

Więcej informacji na temat niniejszego zamówienia tutaj oraz na oficjalnej stronie Zarządu Powiatów Lubuskich.